NAMANGANDONMAHSULOTLARI

ИЖРОИЯ ОРГАН

Жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик қилиш коллегиал органи Бошқарув томонидан амалга оширилади.
Бошқарув ўз ишини қонунчилик, жамият Устави ва Бошқарув тўғрисидаги низоми асосида амалга оширади.
Бошқарув аъзолари Кузатув кенгаши томонидан бир йил муддатга сайланади.
Бошқарув ваколат доираси қонунчилик ва жамият Уставида белгиланади.

БОШҚАРУВИНИНГ АМАЛДАГИ ТАРКИБИ

Ф.И.Ш., БИО Лавозим Телефон рақами Электрон почта манзили
Бошқарув Раиси
(69) 233 43 41
Молия ва савдо бўйича директор
(69) 233 43 41
Ишлаб чиқариш,махаллийлаштириш
ва саноатда кооперация алоқаларини
кенгайтириш масалалари
буйича директор в.в.б
(69) 233 43 41